CSALÁDI KRÓNIKÁINK
 


slovensky


ÜDVÖZÖLJÜK A ZÁNYI  CSALÁD HONLAPJÁN
Jelen honlapunkkal  ZÁNYI János édesapám családja előtt tisztelgünk.


ZÁNYIAKFELVIDÉKI ZÁNYIAKMO.-i ZÁNYIAK
 

Majd 30 év – laikusból lassan amatőrré váló – családkutatás részbeni összefoglalására tesz kísérletet családfánk megjelentetése. Célja elsősorban a további kapcsolódások lehetővé tétele, de nem nélkülözi a munkánk miatti büszkeség indítékát sem.
 

Kialakulása vélhetően jó példa arra, hogy a kutatásban az egyre szélesebbre nyíló távlatok szükségszerűen maguk után vonják a kutatás rendszerének menet közbeni, alapos átalakítását, amely veszteségekkel, illetve dupla munkával is együtt jár.

Előbb a technikai lehetőségeket kihasználva képekkel gazdagon illusztrált album formátumban készült a családi krónika családonként, először a saját családunk, majd anyáink, nagyanyáink és végül menyeink családjairól.

A szájhagyomány, az irataink és kutatásaink összefoglalásai ezek a  könyvek, a szlovákiai és magyarországi családok kollektív munkájának eredményei, melyeknek els
ő kötete 1993-ban született és íródik azóta is tovább.

Kés
őbb már WEB lap készítésére is alkalmas rajzoló programot vettünk igénybe.

Ennek a folyamatnak az eredményét mutatjuk most be az alábbi családok ismertetésével, melyek a Sztrányai családon keresztül egy ősfában, azaz az anyai ágakkal kiegészített családfában egyesülnek.

Ezek a saját családjaink:

a ZÁNYI, a SZTRÁNYAY (Dessewffy, Dubniczky, Inkey, Lengyel, Majthényi, Mikovinyi, Pongrácz),
anyáink, nagyanyáink, dédanyáink családjai: a KAJÁN , a SKONDA, a SCHREINER, a  JANCSÓ, a GLATZ.
menyeink családjai:  
a GEIGER,NEHÉZ, a CHOVAN. 

                                                                  Honlapjaik elérhetők erről a lapról is.           

A családok és krónikáik folyamatosan kerülnek bemutatásra és esetenként aktualizálásra. A Sztrányay család keretében mutatjuk be a régebbi korokban, a feleségek révén rokonná vált családokat is, így a családok érintett ágait.

A program adta megoldásokat próbáltuk maximálisan kihasználni, hiszen lehetőséget ad arra, hogy:

  •  ki-ki a kapcsolódó neveket ill. helyeket könnyen megtalálja,

  •  a családfán szereplő személyekről összegyűjtött információkat és képeket megismerje,

  •  minden esetben megtalálja a forrásainkat is,

  • nemcsak teljes családfákat hanem esetenként családfa töredékeket is megismerjen  és esetleg kapcsolódjon feldolgozásunkhoz,

  •  az anyai családfákat is hozzákötöttük az alap családfánkhoz, az ősfa" követelményeinek megfelelően,

  •  a személyiségi jogokat is figyelembe véve, az élő személyeknek csak a nevét tesszük közzé.

Állapot: 2011 április.


 

Zányi Ildikó és férje Sztrányai György


 

Kérjük küldje el észrevételeit, minket érdekel!
Kérdéseire szívesen válaszolunk!

                              
Levélcímünk:
                                

Látogatóink száma: