FELVIDÉKI ZÁNYIAK
 

 
ZÁNYIAKMO.-i ZÁNYIAKKEZDŐLAP
 A legkorábbiak
       
XVII.sz. XVIII.sz.                           
       
XIX. sz.
L
őcsiek


      
        XVII. sz.- XXI.sz.

Privigyeiek

privigyei
Posztókészítő céh
pecsétje 1569-b
ől.

 

 

 

  

A felvidéki anyakönyvek esetében kutatásunk legalaposabban csak privigyére terjedt ki. A többi adatot a véletlen hozta elénk más családok kutatása közben.
A
XVII. században találjuk a legkorábbi anyakönyvi bejegyzéseket Szepesolasziban, Gnyazdán, Nagyszombatban, de a jelenlétük nem folyamatos.   Szepesolasziban ikerfiúk, Daniel és Illés, születtek.

A
XVIII. században találtunk töredékeket  Zázriván, Zbinyón, Rajecen, de a privigyei családi ágak is ekkortól ismertek.

A
XIX. századból a lőcsei és a privigyei ágat ismerjük részletesen.
A
l
őcsei család kovács  mesterként dolgozott. Családfájuk nem teljesen kidolgozott.

Az egyes személyekre vonatkozó részletes adatok a a Családfa töredékek összeállításban találhatók, melyen betűrendes mutató segíti a keresett név és hely megtalálását. A nevek, az anyakönyvi formában szerepelnek.Az aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.

A Dlhá ulica, vagyis a Hosszú utca
 

A privigyeiek kezdetben
 
szűcs, majd posztókészítő mesterek voltak több generáción keresztül.
A hosszú utca/Dlhá ulica, ahol a posztókészít
ők laktak ma már nem létezik, de kép még őrzi az emlékét.
 
(Forrás: MikulᚠMišík: Prievidza. Stredoslovenské vydavatelstvo
1971)
 

Privigye

A privigyei családban is születtek ikrek: 1849-ben fiú és leány, 1871-ben fiú páros, 1875-ben leány-páros született

Privigyén ma is nagy számban élnek leszármazottak. Elszármazottak vannak a környéken is, sokan Pozsonyban élnek, de Svájcba szakadt családtag is van.

Foglalkozásban is nagyon sokfélék:  egyszer
ű dolgozó, szakdolgozó, adminisztratív foglalkozású, kereskedő, mesterember, orvos, tanár, tanító is található közöttük.

A teljes családfa összeállítását zavarta az a tény, hogy a privigyei
anyakönyvek hiányosak.

A születési anyakönyvb
ől 1733-1799, a házasságiból 1705-1810, a halálozásiból 1705-1864 évek hiányoznak.  A lélekösszeírásokat sem sikerült eddig fellelni, ami segíthetett volna. Ez olyan nagy hiányosság, ami miatt egy sor családi ág- töredék keletkezett.
 


Családfa                 
                      


Matej Zányi - a család    által megőrzött -  pálinkás hordója.
  


Az 5.sz.  családfa tartalmazza a magyar ágat is.

Az egyes       személyekre                            vonatkozó részletes adatok a
a
Családfa III. összeállításban találhatók, melyen

betűrendes mutató segíti a keresett név és hely megtalálását. A nevek mindig az anyakönyvi formában szerepelnek.
Az
aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.

 

A saját, privigyei családi ágat a XVIII. sz. végétől, csekély hiányossággal sikerült összeállítani.
 

Az óriás családfát képekkel csak az alábbi (3-4-5.sz) részletekben sikerült bemutatni


 

Sajnos ebb
ől az elég nagy családból ma két fiú viszi tovább a nevet Szlovákiában, David és
Patrik ň, akik még kiskorúak.

Ennek a családi ágnak egyetlen kis ága származott le Magyarországra. Itt a leányágban iker fiúpáros született.

 

 
                                                                            


                                                  
KEZDŐLAPMO.-i ZÁNYIAK