MAGYARORSZÁGI  ZÁNYIAK

 


ZÁNYIAKFELVIDÉKI ZÁNYIAKKEZDŐLAP
 

Elsö megjelenés   Bács-Bodrog                
                 megye
         Szent-Iván                                                         

I. Ferdinánd király 1559-ben a Baja melletti Szent-Iván helységet, mely a kalocsai káptalan birtokaihoz tartozott, egyéb egyházi javakkal együtt Csáthi Zányi Ráfael, Kamóthi Balázs, Filep Döme, Strausz Hieronymus, Ludányi Bay Ignácz és Meleg Boldizsár részére engedte át.
Azt, hogy családjának élnek-e mai leszármazottai a magyarországi Zányaik között, még további kutatásnak kell kiderítenie.

 

Betelepülés
       
XVIII.,   
            XIX.sz   


 
Nem tudni, de megjelenésük időpontja alapján feltehető, hogy a magyarországi Zányi ill. Zanyi családok nagy része a törökök elvonulása után a Felvidékről idetelepített vagy települt családok leszármazottja.

Feltárásunk nem teljes, de a megismerteket érdemes bemutatni.

A Zányi bár elég ritka név, de elterjedtsége országos volt már a XIX. század végén. Sok és sokféle iparos volt közöttük, pl.: ács DunaSzentgyörgyön, cipész és csizmadia Ozorán, kovács Barcson, sz
űcs Pesten. Földműveléssel nem foglalkoztak.
 
Bicske

     
        
A Bicskén és környékén elterjedt családról csak hallomásból van tudomásunk, még nem rendelkezünk részletesebb információval.


  
 

Foktö

      


A családtagok a
15. sz. családfa töredékben találhatók.
A XVIII. század 70-es évében  házasodott meg Foktön Zányi Ádám,  Nem tudni honnan jött, de 30 év múlva érkeztek még (Petrus, Elisabeth) vélhetően rokonai a faluba. Érkezésük összefügg az érseki uradalom katolikusok  telepítéseivel az elűzött reformátusok helyébe.

Az anyakönyv ugyan nem utal a foglálkozásukra, de az 1891-es iparosjegyzék szerint Uszodon malombérl
ők voltak.

A családfa napjainkig leszármaztatható. A ma él
ők családja a XX. századtól már Pesten él.


 
Kutas/Kaposvár

      

    
A családtagok a
13. sz. családfa töredékben találhatók.
A XIX. század közepén érkezett Kutasra Zányi István szűcs mester, nem tudni honnan. Rövidesen átköltözött Kaposvárra.
Fiai sz
űcs, bognár, lakatos, kovács mesterek lettek és elkerültek Kaposvárról.
A kés
őbbi leszármazottak vegyes foglalkozásúak lettek. A családfa napjainkig leszármaztatható, de a családtagok már régen elszakadtak egymástól.

Emlìtésre méltó személyek is vannak a családban pl. Zányi Jenö a Köbányai Gyógyszerárúgyár gazdasági igazgatója volt az 1970-es években.
Zányi Tamás pedig napjaink filmszakmájában jeleskedik (Arany Mikrofon díj és Legjobb Hangmérnök kitüntetéssel).
 
Törökkoppány

      

A családtagok a
14. sz. családfa töredékben találhatók.
Ugyancsak a XVIII. század végén jelent meg feleségével  Zani József (ékezet nélkül) Törökkoppányban.

A magyarországi Zanyiak közül egyedül
őket írták az anyakönyvben nemes telepesnek, bár iparos emberek voltak. Több családtag bodnár vagy kovács mester volt.

A családfa napjainkig leszármaztatható. A családtagok egy része Pesten ill. Pest környékén él.


 

Adatbázis

 

Mivel a fenti ágak jelenleg nem csatlakoztathatók a mi águnkhoz, az egyes személyekre vonatkozó részletes adatok a Családfa töredékek összeállításban  találhatók, melyben betűrendes mutató segíti a keresett név és hely megtalálását. A nevek, az anyakönyvi formában szerepelnek. Az aláhúzott szövegre kattintva érhető el az adatbázis.

                                                                                     
KEZDŐLAP